Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την Άνοια στον Δήμο Αθηναίων

Στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη δικτύου συμβουλευτικών σταθμών για την προώθηση δράσεων πρόληψης και παρέμβασης για την άνοια σε αστικές και απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές» λειτουργούν στον Δήμο Αθηναίων 3 Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την Άνοια με υπεύθυνους την ψυχολόγο κα. Ευγενία Τουρίκη και την κοινωνική λειτουργό κα. Αγγελική Κουτσαυλή.
Οι υπηρεσίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο 1ο Δημοτικό Ιατρείο (Τρίτη & Πέμπτη,9:00 π.μ -14:00μ.μ.), στο 3ο Δημοτικό Ιατρείο (Δευτέρα & Τρίτη, 9:00 π.μ -14:00μ.μ ) και στο 4ο Δημοτικό Ιατρείο (Τετάρτη & Παρασκευή, 9:00 π.μ -12:30μ.μ )
Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα εξής τηλέφωνα: 2103626587 για το 1ο Δημοτικό Ιατρείο, στα 2103427513-2103427516 για το 3ο Δημοτικό Ιατρείο & στο 2105121921 για το 4ο Δημοτικό Ιατρείο αναφέροντας συγκεκριμένα το ενδιαφέρον τους για τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Άνοιας.
Για να βρείτε τις διευθύνσεις των Δημοτικών Ιατρείων πατήστε εδώ http://dementia-community.gr/?page_id=122