Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την Άνοια στον Δήμο Περιστερίου

Με στόχο την πρόληψη της άνοιας και την έγκαιρη διάγνωση και υποστήριξη των ανθρώπων που πάσχουν και των οικογενειών τους λειτουργούν τρεις Συμβουλευτικοί Σταθμοί για την Άνοια στον Δήμο Περιστερίου με υπεύθυνους τους Κοινωνικούς  Λειτουργούς,  Ιωάννα Παναγοπούλου &  Διονύσιο Βούτο.
Οι υπηρεσίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο 1ο ΚΑΠΗ Ανθούπολης (Δευτέρα & Τετάρτη, 9:00 π.μ -14:00μ.μ ), στο 3ο ΚΑΠΗ  (Τρίτη & Πέμπτη, 9:00 π.μ -14:00μ.μ)  & στο 7ο ΚΑΠΗ Λόφου Αξιωματικών  (Τρίτη & Παρασκευή, 9:00 π.μ -14:00μ.μ) .
Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα εξής τηλέφωνα: 2105753181 για το 1ο ΚΑΠΗ Ανθούπολης, στο 2105740590 για το 3ο ΚΑΠΗ  & στο 2105738554 για το 7ο ΚΑΠΗ Λόφου Αξιωματικών, αναφέροντας συγκεκριμένα το ενδιαφέρον τους  για τους Συμβουλευτικούς  Σταθμούς  Άνοιας.