Το νέο site του έργου με τίτλο: « Κοινότητες φιλικές προς την άνοια: Δημιουργία δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας» είναι έτοιμο και σας περιμένει να το εξερευνήσετε!

Λίγα λόγια για το έργο:

Το έργο με τίτλο: « Κοινότητες φιλικές προς την άνοια: Δημιουργία δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας» είναι ένα καινοτόμο μοντέλο παροχής υπηρεσιών για την άνοια, που υλοποιεί η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) με χρονικό ορίζοντα δύο ετών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη και συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και της CMT Προοπτικής.

Αφορά τη δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται άτομα με προβλήματα μνήμης και άνοια και οι φροντιστές τους, παρέχοντας υπηρεσίες στο πλαίσιο των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης.