Φορείς Υλοποίησης

Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2002 από συγγενείς ατόμων με άνοια και επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη νόσο Alzheimer. Στόχος της εταιρείας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, η προαγωγή της ποιότητας ζωής και υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους και η κινητοποίηση της Πολιτείας για να γίνει η άνοια προτεραιότητα στη Δημόσια Υγεία.

Δεσμεύσεις και καθήκοντα

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, ως φορέας υλοποίησης του έργου, έχει αναλάβει τον επιστημονικό σχεδιασμό του έργου. Συγκεκριμένα έχει αναλάβει (α) την εκπαίδευση στην άνοια των επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και (β) την παρακολούθηση, υποστήριξη και αξιολόγηση των Συμβουλευτικών Σταθμών. Επίσης έχει αναλάβει την υποχρέωση, εξειδικευμένα στελέχη της να επισκέπτονται τακτά τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς, να βρίσκονται σε επαφή με τους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που υλοποιούν το έργο και γενικά να επιλύουν προβλήματα κατά τη λειτουργία.

Στοιχεία επικοινωνίας


Μ. Μουσούρου 89 & Στίλπωνος 33, 116 36, Αθήνα
Tηλ: 210 7013271  –  Fax: 210 6012239
Email: info@alzheimerathens.gr
www.alzheimerathens.gr

Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας.

Δεσμεύσεις και καθήκοντα

Το ΕΔΔΥΠΠΥ έχει αναλάβει τον συντονισμό και την επικοινωνία με τους Δήμους, την εξασφάλιση της δέσμευσης του κάθε Δήμου ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει χώρο για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού.

Στοιχεία επικοινωνίας


Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, 151 24, Μαρούσι
Tηλ: 210 8067888  –  Fax: 210 6105641
Email: info@eddyppy.gr
www.eddyppy.gr

CMT Prooptiki

Η C.M.T. Prooptiki Ltd ιδρύθηκε το 1992 από στελέχη με υψηλή τεχνογνωσία και πολυετή διευθυντική εμπειρία στην συμβουλευτική και οργανωτική υποστήριξη δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών. Οι δραστηριότητες της εταιρίας προσανατολίζονται στην παροχή συμβουλευτικών, μελετητικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών διοίκησης έργων. Βασικό πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών αυτών είναι η Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Εκπαιδευτική και Ερευνητική Δραστηριότητα, καθώς και η Υγεία & Κοινωνική Πολιτική.

Δεσμεύσεις και καθήκοντα

Η C.M.T. Prooptiki Ltd έχει αναλάβει την σχεδίαση, την ανάπτυξη και την υλοποίηση του προγράμματος σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας».

Στοιχεία επικοινωνίας

Σπύρου Μερκούρη 38, 116 34, Αθήνα
Τηλ: 210 7298196  –  Fax: 210 7298197
Email: info@cmtprooptiki.gr
www.cmtprooptiki.gr