Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα με τίτλο: « Κοινότητες φιλικές προς την άνοια» είναι ένα καινοτόμο μοντέλο παροχής υπηρεσιών για την άνοια, που υλοποιεί η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) με χρονικό ορίζοντα δύο ετών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη και συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και της CMT Προοπτικής.

«Δημιουργία δικτύου συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας»

Το έργο με τίτλο «Δημιουργία δικτύου συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας» αποτελεί μέρος του προγράμματος « Κοινότητες φιλικές προς την άνοια» και αφορά τη δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας. Η δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των ατόμων με προβλήματα μνήμης και άνοια, καθώς και των φροντιστών τους, παρέχοντας υπηρεσίες στο πλαίσιο των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριος σκοπός είναι η δημιουργία Κοινοτήτων Φιλικών προς την Άνοια στην Ελλάδα.

Το έργο υλοποιείται σε περιοχές με έλλειψη υπηρεσιών και δομών για τα άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους, σε συνεργασία με τους Δήμους- μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ. Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Σταθμών, υποστηρίζεται η δικτύωση και η διασύνδεση, τόσο οριζόντια -μέσα στις δομές τοπικής αυτοδιοίκησης- όσο και με εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας το συνεχές της φροντίδας.

Το έργο των συμβουλευτικών σταθμών υποστηρίζεται από την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.