Το Πρόγραμμα

Το έργο με τίτλο: « Κοινότητες φιλικές προς την άνοια: Δημιουργία δικτύου συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας» είναι ένα καινοτόμο μοντέλο παροχής υπηρεσιών για την άνοια, που υλοποιεί η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) με χρονικό ορίζοντα δύο ετών. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη και συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και της CMT Προοπτικής.

Αφορά τη δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται άτομα με προβλήματα μνήμης και άνοια και οι φροντιστές τους, παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες στο πλαίσιο των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης:

  1. Ευαισθητοποίηση και πρόληψη για το κοινό,
  2. Συμβουλευτική και Εκπαίδευση για την ελάφρυνση του φορτίου των οικογενειών,
  3. Ιατρείο Μνήμης,
  4. Μη φαρμακευτικές θεραπείες για άτομα με άνοια (νοητική ενδυνάμωση, εργοθεραπεία, γυμναστική κλπ),
  5. Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες, οργανώσεις, επιχειρήσεις κλπ στην κοινότητα.

Κύριος σκοπός είναι η δημιουργία Κοινοτήτων Φιλικών προς την άνοια στην Ελλάδα.

Το έργο υλοποιείται σε περιοχές με έλλειψη υπηρεσιών και δομών για τα άτομα με άνοια και τις οικογένειές τους, σε συνεργασία με τους Δήμους- μέλη του ΕΔΔΥΠΠΥ. Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συμβουλευτικών Σταθμών, υποστηρίζεται η δικτύωση και η διασύνδεση, τόσο οριζόντια(μέσα στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς). όσο και με εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας το συνεχές της φροντίδας.

Οι Φάσεις του Προγράμματος

Α. Εκπαίδευση

Οι επαγγελματίες υγείας των ανωτέρων δομών των Δήμων, θα στελεχώσουν τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια, αφού πρώτα εκπαιδευτούν στα πλαίσια του έργου.

Β. Υλοποίηση Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Δράσεις ευαισθητοποίησης για την άνοια στην κοινότητα
  • Ιατρείο Μνήμης
  • Υπηρεσίες Κέντρου Ημέρας: ομάδες μη φαρμακευτικών θεραπειών για άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή, με άνοια Αρχικού, Μεσαίου Σταδίου-ομάδες πρόληψης για ηλικιωμένους
  • Υποστήριξη και εκπαίδευση οικογενειακών φροντιστών
  • Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες στην κοινότητα για επαύξηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.