Περιγραφή

Το έργο με τίτλο «Δημιουργία δικτύου συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας», είναι ένα καινοτόμο μοντέλο παροχής υπηρεσιών για την άνοια, αντίστοιχο με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τις μη καλυπτόμενες ανάγκες ανά γεωγραφική περιοχή.

Αφορά τη δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την άνοια στους Δήμους της Ελλάδας, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται άτομα με προβλήματα μνήμης και άνοια, καθώς και οι φροντιστές τους, παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες στο πλαίσιο των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης:

 1. Ευαισθητοποίηση και πρόληψη για το κοινό,
 2. Συμβουλευτική και Εκπαίδευση των φροντιστών, για την ελάφρυνση του φορτίου των οικογενειών,
 3. Ιατρείο Μνήμης,
 4. Μη φαρμακευτικές θεραπείες για άτομα με άνοια (νοητική ενδυνάμωση, εργοθεραπεία, γυμναστική κλπ),
 5. Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες, οργανώσεις, επιχειρήσεις κλπ. στην κοινότητα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο κύκλους ένταξης των Δήμων, για την καλύτερη οργάνωση του προγράμματος εκπαίδευσης και λειτουργίας των συμβουλευτικών σταθμών. Κάθε ένας από τους δύο κύκλους ένταξης, διαρθρώνεται σε δύο φάσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Φάσεις διάρθρωσης των Κύκλων Ένταξης των Δήμων

Α. Εκπαίδευση

Οι επαγγελματίες υγείας των δομών των Δήμων, θα στελεχώσουν τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια, αφού πρώτα εκπαιδευτούν στα πλαίσια του έργου. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

1ο Στάδιο: Ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση e-learning μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που περιλαμβάνει τις απαραίτητες γνώσεις για μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση σχετικά με την άνοια.

Το διδακτικό πρόγραμμα, διαρθρώνεται σε 9 διδακτικές ενότητες και περιλαμβάνει:

 • 18 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Blackboard Collaborate
 • 12 ώρες ασύγχρονής εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Moodle

2ο Στάδιο: Εξ’ αποστάσεως πρακτική εκπαίδευση διάρκειας 15 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης, εξ αποστάσεως πρακτική εκπαίδευση διάρκειας 15 ωρών. Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται διαδικτυακά λόγω της πανδημίας COVID-19.

Β. Υλοποίηση Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι, σε συνεργασία με τα στελέχη του έργου, θα οργανώσουν μέσα στις υπάρχουσες δομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας των Δήμων (ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ, Δημοτικά Ιατρεία, κλπ.) τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Δράσεις ευαισθητοποίησης για την άνοια στην κοινότητα
 • Ιατρείο Μνήμης
 • Υπηρεσίες Κέντρου Ημέρας: ομάδες μη φαρμακευτικών θεραπειών για άτομα με Ήπια Νοητική Διαταραχή, με άνοια Αρχικού, Μεσαίου Σταδίου-ομάδες πρόληψης για ηλικιωμένους
 • Υποστήριξη και εκπαίδευση οικογενειακών φροντιστών
 • Διασύνδεση με άλλες υπηρεσίες στην κοινότητα για επαύξηση του θεραπευτικού αποτελέσματος.