Επικοινωνία

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: Μιχάλης Λάβδας, Ψυχολόγος, Εταιρεία Alzheimer Αθηνών (miclavdas@gmail.com)

Υπεύθυνη προγράμματος εκ μέρους του ΕΔΔΥΠΠΥ: Μαρία Αϊδίνη, Ψυχολόγος (maidini@eddyppy.gr)

Τηλέφωνο: 210 7013271

Email: info@alzheimerathens.gr

Project Manager:

Τηλέφωνο: 210 7298196  –  Fax: 210 7298197

Email:
info@cmtprooptiki.gr