Εκπαίδευση

Σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αναπτύχθηκε από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ειδικούς σε θέματα άνοιας. Σκοπός του είναι να δώσει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες υγείας σε όλη τη χώρα να ενημερωθούν και να καταρτιστούν σε θέματα σχετικά με την άνοια. Με την εκπαίδευση σημαντικού αριθμού επαγγελματιών, θα είναι εφικτή η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση καθώς και την υποστήριξη των φροντιστών, στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια, που θα ιδρυθούν στα πλαίσια του προγράμματος.

Τι περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, με την διδακτέα ύλη να αντιστοιχεί σε ένα πρόγραμμα 24 διδακτικών ωρών (18 ώρες σύγχρονης και 12 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης) που διαρθρώνεται σε 9 θεματικές ενότητες:

Θεματικές Ενότητες – Οδηγός Εκπαίδευσης

Εισαγωγή – Ενότητα 1

Επιδημιολογία της άνοιας – Διάγνωση ανοϊκών συνδρόμων  – Φαρμακευτικές θεραπείες Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά στην επιδημιολογία της άνοιας και περιέχει στοιχεία που αφορούν στην άνοια παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα. Περιγράφονται τα είδη άνοιας καθώς η άνοια αποτελεί κλινική έκφραση πολλών νευροεκφυλιστικών νοσημάτων με πιο συχνή τη νόσο Alzheimer. Σχετικά με τη διάγνωση της άνοιας παρουσιάζεται η σημασία που έχει η έγκαιρη διάγνωση και ανίχνευση των πρώιμων συμπτωμάτων της άνοιας. Τέλος, γίνεται αναφορά στις υπάρχουσες φαρμακευτικές θεραπείες για την άνοια και τη δράση τους. Εισηγητές: Π. Σακκά

2η Ενότητα

Νευροψυχολογικές δοκιμασίες στην άνοια Οι νευροψυχολογικές δοκιμασίες αποτελούν κύρια διαδικασία για την αξιολόγηση των γνωστικών ελλειμμάτων και τη διάγνωση της άνοιας. Υπάρχουν πολλές και αρκετά εξειδικευμένες δοκιμασίες για να ελέγξουν τους διαφορετικούς τύπους μνήμης και τις διαδικασίες τους (εγχάραξη, ανάκληση, μάθηση), την προσοχή, την αφηρημένη σκέψη, το λόγο, τις εκτελεστικές δεξιότητες. Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές νευροψυχολογικές δοκιμασίες στην άνοια που μπορούν να χορηγηθούν από τους επαγγελματίες υγείας. Εισηγητές: Ε. Μαργιώτη

3η Ενότητα

Πρόληψη της άνοιας – Παράγοντες κινδύνου – Προστατευτικοί παράγοντες Οι τροποποιήσιμοι παράγοντες στην πρόληψη της άνοιας είναι καρδιαγγειακοί παράγοντες (διαβήτης, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία), κάπνισμα, κακώσεις κεφαλής, κατάθλιψη, φάρμακα (οιστρογόνα, αντιυπερτασικά, αντιλιπιδαιμικά, αντιφλεγμονώδη κλπ), παράγοντες σχετιζόμενοι με το νοητικό απόθεμα (IQ, εκπαίδευση, επάγγελμα, πνευματικές, κοινωνικές δραστηριότητες, φυσική άσκηση κλπ) και διατροφικοί παράγοντες. Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά τόσο στους προδιαθεσικούς όσο και  στους προστατευτικούς παράγοντες στην  άνοια. Εισηγητές: Φ. Καλλίγερου

4η Ενότητα

Νευροψυχιατρικά συμπτώματα στην άνοια Τα νευροψυχιατρικά συμπτώματα της άνοιας αποτελούν εγγενές συστατικό της νευροεκφυλιστικής διεργασίας επιβαρύνοντας σημαντικά τους ασθενείς και τους φροντιστές τους. Οι διαταραχές της διάθεσης και ειδικότερα η κατάθλιψη είναι πιθανότερο να εμφανιστούν στα πρώτα στάδια, ωστόσο η ψυχοκινητική ανησυχία, οι παραληρητικές ιδέες και οι ψευδαισθήσεις εμφανίζονται συνηθέστερα στα μεσαία και προχωρημένα στάδια της άνοιας και αποτελούν συχνά δύσκολο σημείο στη διαχείριση από τους φροντιστές και τα μέλη της οικογένειας. Εισηγητές: Κ. Νικολάου

5η Ενότητα

Μη Φαρμακευτικές θεραπείες στην άνοια Στην παρούσα ενότητα, θα γίνει εκτενής αναφορά στις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην άνοια και στην αποτελεσματικότητά τους. Ως μη φαρμακευτικές θεραπείες ορίζονται οι παρεμβάσεις εκείνες που στοχεύουν στην ενίσχυση των νοητικών λειτουργιών, στη διαχείριση νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων (Behavioural and Psychological Symptomsin Dementia / BPSD), αλλά και οι παρεμβάσεις που απευθύνονται στην οικογένεια των ανθρώπων με άνοια. Εισηγητές: Ν. Γερονικόλα

6η Ενότητα

Πρακτικά προβλήματα φροντίδας -Υποστήριξη φροντιστών Η παροχή φροντίδας είναι μία πηγή έντονου στρες για την οικογένεια του ατόμου με άνοια. Η φροντίδα ανθρώπων με άνοια προκαλεί σημαντική επιβάρυνση στους φροντιστές τους. Για κάθε ασθενή με νόσο Alzheimer, μπορεί να υπάρχουν μέχρι και 3 στενοί συγγενείς που επηρεάζονται βαθιά από το συναισθηματικό, σωματικό, κοινωνικό και οικονομικό φορτίο των φροντιστών. Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που απευθύνονται στους φροντιστές και στις οικογένεις των ατόμων με άνοια. Εισηγητές: Κ. Προύσκας

7η Ενότητα

Online Υπηρεσίες – Διαδικτυακά εργαλεία στην άνοια Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα πρόσφατα δεδομένα και η θεωρία για τους παράγοντες που εμποδίζουν ή διευκολύνουν την αποδοχή της τεχνολογίας από τους επαγγελματίες υγείας. Το χαμηλό ποσοστό αποδοχής της τεχνολογίας από τους επαγγελματίες υγείας, η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων και η θετική στάση των φροντιστών αποκαλύπτουν την ανάγκη για εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας με στόχο την αλλαγή των στάσεων τους. Επίσης θα παρουσιαστεί το εργαλείο αξιολόγησης των φροντιστών eHEALS-CARER που είναι διαθέσιμο στα ελληνικά και αξιολογεί την ικανότητα των φροντιστών να βρουν και να αξιολογήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Εισηγητές: Ε. Μαργιώτη – Α. Ευθυμίου

8η Ενότητα

Κοινότητες φιλικές προς την άνοια – Δικαιώματα Στην ενότητα  αυτή παρουσιάζονται τα βήματα και οι διαδικασίες ώστε μια κοινωνία να είναι φιλική προς την άνοια, διασφαλίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα των ατόμων με άνοια και των οικογενειών τους. Κοινότητα φιλική προς την άνοια είναι η γεωγραφική περιοχή όπου οι άνθρωποι με άνοια αντιμετωπίζονται με σεβασμό, υποστηρίζονται και νιώθουν ασφαλείς  και ενσωματωμένοι, με δυνατότητα συμμετοχής, επιλογής και ελέγχου της καθημερινότητάς τους. Μία κοινότητα φιλική προς την άνοια αποτελείται από μεμονωμένα άτομα, οικογένειες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες και συλλόγους που γνωρίζουν και υποστηρίζουν τις ανάγκες των ατόμων με άνοια Εισηγητές: Μ. Λάβδας

9η Ενότητα

Οργάνωση και λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την άνοια στην κοινότητα Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστούν οι διαφορετικές υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται σ τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς που θα λειτουργούν στους Δήμους και θα γίνει αναφορά στο πλαίσιο λειτουργίας των συμμετεχόντων. Με παραδείγματα από την καθημερινή πρακτική, θα δοθεί μια κατεύθυνση στο πώς ένας Συμβουλευτικός Σταθμός για την άνοια, μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα για τη σταδιακή εξέλιξη των κοινοτήτων ώστε να γίνουν φιλικές προς την άνοια. Εισηγητές: Μ. Λάβδας – Π. Σακκά

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, που εργάζονται σε δομές υγείας και φροντίδας καθώς και σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα στελεχώσουν τους Συμβουλευτικούς Σταθμούς για την Άνοια.

Τι χρειάζεται για να παρακολουθήσετε  το πρόγραμμα;

Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν στην e-learning πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο και να έχετε εγγραφεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με την εγγραφή σας, θα σας δοθεί προσωπικός κωδικός πρόσβασης με τον οποίο θα μπορείτε να συνδέεστε και να κάνετε χρήση της πλατφόρμας.

Με την υποστήριξη των :