“Η έννοια Φιλικός προς την Άνοια δεν σημαίνει φιλανθρωπία, ούτε μειώνει την ευθύνη των κυβερνήσεων να ενεργούν ολοκληρωμένα σύμφωνα με τους στόχους του Παγκοσμίου Σχεδίου Δράσης για την Άνοια. Είναι μάλλον μια θέσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με άνοια, υποστηρίζοντας και προάγοντας αυτά τα δικαιώματα στην καθημερινή ζωή των κοινοτήτων μας.”

Glenn Rees, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αlzheimer’s

Δημιουργία Δικτύου Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια στους Δήμους της Ελλάδας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ

Περισσότερα